Voor actualiteit die verder reikt dan het nieuws

Actualiteit is in het rioleringsbeheer en stedelijk watermanagement een rekkelijk begrip. Veel van wat nu actueel is, dateert in werkelijkheid van langer geleden. Het ‘nieuws’ op deze gebieden gaat veelal veel langer mee als actualiteit dan het dagelijkse nieuws, dat vaak meer weg heeft van de waan van de dag. Daarom is deze rubriek niet alleen actueel, maar vooral Bij de tijd.

Blijft, dat professionals in de rioleringszorg en het stedelijk watermanagement zich in deze rubriek op de hoogte kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebieden. Daarvoor dient op de eerste plaats de subrubriek, waarin de redactie het nieuws in de sector onder brengt. Door de toevoeging van de datum krijgt de lezer ook automatisch inzicht in de ontwikkeling. Gelijkaardig is de rubriek Laatst geplaatst, die zich echter uitstrekt over de toevoegingen op de gehele website.

De rubrieksnaam Bij de tijd geeft al aan, dat de inhoud van deze rubriek meer wil zijn, dan alleen actualiteit of nieuw. Vandaar minder actuele subrubrieken als Vakblad. Daarin staat nog altijd veel waarvan de huidige professionals kunnen leren of op zijn minst inspiratie voor het huidige beleid kunnen opdoen.

De rubriek Bij de tijd beperkt zich vooralsnog tot 3 subrubrieken: Laatst geplaatst, nieuws en de nummers van het schriftelijke vakblad. De redactie heeft het voornemen om deze rubriek in de loop van het leesseizoen 2023-2024 uit te breiden met een aantal andere subrubrieken.

Actualiteit op het gebied van rioleringszorg en stedelijk watermanagement beperkt zich niet tot nieuws.