Na registratie krijgen bezoekers veel meer inzage

Het vakblad Riolering verschijnt op abonnementsbasis om uitgeverij HoLaPress Communicatie in staat te stellen om 24/7 de professionele uitvoerders, adviseurs, toeleveranciers en verantwoordelijken op het gebied van riolering en stedelijk watermanagement van benodigde kennis, informatie en communicatie te voorzien. Alleen met de ontvangen abonnementsgelden kunnen de media van het vakblad Riolering in stand gehouden worden.
Professionals die nog niet weten of zij een abonnement gaan nemen, kunnen eerst kennis maken met de media van het vakblad Riolering door zich te registreren. Zij krijgen dan beperkte toegang tot het platform vakblad Riolering, ontvangen op basis van controlled circulation het schriftelijke vakblad en maximaal een keer per maand de digitale nieuwsbrief.

Vergelijking inzagemogelijkhede

De voordelen van een abonnement

Zodra een geregistreerde zich abonneert, wordt de registratie omgezet in een abonnement. Zij verkrijgen dan:

  • Onbeperkte toegang tot de website
  • op het opgegeven e-mailadres iedere maand tenminste een keer per maand de digitale uitgaven van de nieuwsbrieven en het raadsbrieven
  • op het opgegeven adres iedere maand de schriftelijke uitgave van het vakblad Riolering
  • voor alle door het vakblad Riolering georganiseerde evenementen een persoonlijke uitnodiging voor kosteloos bezoek

Hét digitale platform voor riolering en stedelijk watermanagement kent vele vormen.