Plaatselijk leren van elkaars verantwoordelijkheden

Op de beleidsterreinen rioleringsbeheer en watermanagement hebben gemeenten een tamelijk grote, autonome verantwoordelijkheid. Zo bepalen zij zelf de capaciteit, het onderhoud, de werkzaamheden, etc. Daarnaast financieren zij deze hoofdzakelijk uit de rioolbelasting, die zij zelf kunnen bepalen en aan hun inwoners opleggen alsmede besteden. Daarmee is de aanwezigheid van de rubriek Plaatselijk meteen verklaard. Zoveel gemeenten, zoveel invullingen van verantwoordelijkheden.

Hun zelfstandige invulling van hun verantwoordelijkheid van het rioleringsbeheer en watermanagement is louter plaatselijk. Plaatselijk in de zin, dat iedere gemeente niet alleen het beleid zelf bepaalt, maar ook het beheer zelf invult. De ene gemeente doet dat anders dan de andere, maar leren kunnen zij allemaal van elkaar. Deze rubriek wil daarin voorzien. Wat gebeurt er in andere gemeenten, dat de betrokkenen in de eigen gemeente kunnen toepassen.

Veel van wat zich plaatselijk afspeelt, onttrekt zich veelal aan het zicht. Veel ervan reikt niet verder dan de plaatselijke media of zelfs niet verder dan het gemeentelijke communicatiekanaal, laat staan landelijk terug te vinden valt. Bovendien van veel wat zich plaatselijk afspeelt kunnen de betrokkene in andere gemeenten niets voor de eigen invulling ontlenen. Daarom is de redactie voortdurend op zoek naar plaatselijk beleid. Veelal verwijst hij daar alleen naar, zodat het nieuws, de wetenswaardigheden of informatie direct bij de bron gelezen of gekeken kan worden.

In deze rubriek is momenteel enkel nog de subrubriek Gemeentelijk ingevuld. Het is de bedoeling, dat de invulling van de subrubrieken Raadsbrieven en Vacatures in de loop van het leesseizoen 2023-2024 ingevuld worden, zoals het ook de bedoeling is, dat deze rubriek verder uitgebreid gaat worden. Zodat in iedere gemeente de betrokkenen bij het rioleringsbeheer en watermanagement zoveel mogelijk van elkaars invulling op de hoogte blijven en kunnen leren.

Plaatselijke verscheidenheid nodigt uit om van elkaar te leren.