Kennis is voorwaarde voor optimaal beheer

Kennis is het begin van alle wijsheid, zo luidt een bekend gezegde. Vrij vertaald voor de professionals op het gebied van riolering en stedelijke watermanagement: pas als zij beschikken over de benodigde kennis komen zij tot een optimaal beheer van de aan hen toevertrouwde rioolvoorzieningen en waterbeheer. Daarom beoogt de redactie met deze rubriek de ‘poort’ te kunnen vormen voor de aanvulling, het onderhoud en de actualisering van de kennis van zijn lezers. Zonder pretentie van volledigheid.

Bij de invulling van de kennisbijdragen in deze rubriek past de redactie de nodige bescheidenheid, omdat veel van de bijdragen afkomstig zijn van de deskundigen in de branche. De rol van de redactie beperkt zich veelal tot het vergaren van kennis alsmede het vinden en uitnodigen van deze deskundigen. Naast hen ervan te overtuigen om in deze rubriek hun kennis met de lezers te delen. Daarnaast zorgt hij voor de toegankelijkheid, voorziet in noodzakelijke eindredactie en brengt deze onder de aandacht van de doelgroepen. Daarmee ziet hij voor zichzelf vooral een rol weggelegd als ‘ophaler’ van kennis en niet een als ‘brenger’ van kennis.

Veel van deze kennis van buitenriolering en stedelijk watermanagement is aanwezig bij wetenschappelijke instellingen, ingenieursbureaus en toeleveranciers. Vaak vloeit deze kennis voort uit hun (commerciële) werkzaamheden als adviseur, uitvoerende, producent of toeleverancier. Helaas valt er in de bijdragen op het gebied van kennis daarom niet altijd te ontkomen aan een stukje commerciële sturing. Natuurlijk tracht de redactie dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar onvermijdelijk is het helaas niet. Daarom kan de redactie voor deze bijdragen op het gebied van kennis ook geen inhoudelijke verantwoordelijkheid nemen. Admonendus est lector (De lezer zij gewaarschuwd).

In deze rubriek is momenteel enkel nog de subrubriek Oplossingen opgenomen. Het is de bedoeling, dat deze in de loop van het leesseizoen 2023-2024 met een aantal subrubrieken uitgebreid gaat worden, zodat de rubriek Kennis zich als vanzelf ontwikkelt tot een kennisbank, waarmee de lezers van het vakblad Riolering hun kennis van het vakgebied kunnen aanvullen en bijstellen.

Kennis behoeft voortdurend onderhoud en aanvulling.