Een zo compleet mogelijk overzicht van het zakelijke nieuws

Iedere maand brengen veel toeleveranciers van riolering en stedelijk watermanagement hun klanten, relaties en andere belangstellenden op de hoogte van wijzigingen, toevoegingen en aanvullingen op hun aanbod, bedrijfsmatige ontwikkelingen en andere ontwikkelingen. Dat gebeurt op allerhande wijzen, zoals persberichten, veranderingen op hun website, nieuwsbrieven, blogs. Etc. In deze rubriek staan de boodschappen van deze toeleveranciers.

Veel van deze boodschappen zijn natuurlijk commercieel van inhoud en altijd commercieel gestuurd. Dat verhindert niet, dat de inhoud toch waardevol kan zijn voor de duizenden betrokkenen, zowel bestuurders, beleidsmakers als -uitvoerders. Het kan nooit kwaad als zij op de hoogte zijn van wat de ‘markt’ hen heeft te bieden aan producten, diensten en/of een combinatie daarvan. Tezamen vormen zij een waardevol overzicht van zowel het actuele als voorbije aanbod. Uiteraard streeft de redactie naar een zo compleet mogelijk overzicht.

De redactie probeert het aanbod aan bedrijfs- en productnieuws zo goed mogelijk te filteren. Dat gebeurt niet alleen in het belang van de lezers, die daarmee verschoond blijven van al te veel aanprijzingen, maar ook van de toeleveranciers, die er niet bij gebaat zijn als lezers om commerciële redenen afhaken. En uiteraard is dat in het belang van de redactie en uitgever, die zijn lezers zo goed mogelijk willen voorzien van relevante inhoud.

In deze rubriek is momenteel enkel nog de subrubriek Bedrijfs-en productinfo opgenomen. Het is de bedoeling, dat deze in de loop van het leesseizoen 2023-2024 met een aantal subrubrieken uitgebreid gaat worden, zodat de rubriek Uit de branche als vanzelf uitgroet tot een compleet overzicht van de verschillende vormen, soorten en uitingen van het zakelijke nieuws op het gebied van rioleringszorg en stedelijk watermanagement.

De branche kent een grote verscheidenheid aan toeleveranties.