Als u iets te melden hebt over riolering en stedelijk watermanagement

Veel toeleveranciers, adviseurs en uitvoerders op het gebied van riolering en stedelijk watermanagement hebben soms interessante kennis of informatie te melden, die de verantwoordelijken op dit gebied goed kunnen gebruiken. Het platform en vakblad Riolering staan open om deze uitwisselingen te faciliteren. Terwijl de ene groep er commercieel baat bij heeft, verrijkt de andere groep er zijn verantwoordelijkheden mee.

In onderstaand aanleverformulier van bijdragen kan afgelezen worden voor welke rubrieken bijdragen van buitenstaanders geplaatst worden. Het is de bedoeling van de redactie dat deze lijst van bijdragen in de loop van het jaar 2024 tot meer dan 10 rubrieken zal zijn uitgebreid.

Aanlevering

Bijdragen voor het platform en vakblad Riolering kunnen uitsluitend via de formulier aangeleverd worden, omdat bij een andere aanlevering de digitale verwerking teveel tijd kost. Deze aanlevering sluit naadloos aan op de gehanteerde techniek van het platform. Bijdragen die per e-mail worden verzonden zullen daarom kritischer bekeken moeten worden of zelfs helemaal niet geplaatst.
In beginsel zal bij voldoende relevantie iedere aangeleverde bijdrage via het bijdrageformulier worden geplaatst, al is het laatste woord altijd voorbehouden aan de redactie. Bijdragen via het plaatsingsformulier worden aangeleverd en door de redactie als te weinig relevant, van een te hoog commercieel gehalte, niet toepasselijk en/of inhoudelijk onvoldoende beoordeeld worden, krijgen daarvan bericht van de uitgever. Voor bijdragen die op een andere wijze worden aangeleverd, geldt die garantie niet
Na plaatsing van de bijdrage via het bijdrageformulier op het platform en het vakblad Riolering ontvangt de aanleveraar standaard een url en/of nummer van het vakblad Riolering, zodat de (bewerkte) plaatsing altijd terug te zien is. Voor bijdragen die op een andere wijze worden aangeleverd, geldt die garantie niet

Meer communicatie?

Ongeacht of een bijdrage via het bijdrageformulier is aangeleverd of rechtstreeks naar de redactie is gestuurd, verklaart de aanleveraar impliciet in te stemmen met de voorwaarden van aanlevering. Ingeval dat niet het geval is, dient deze dat bij aanlevering expliciet te vermelden.
Ingeval aanleveraars een speciale boodschap hebben, waarvan zij niet willen afwachten hoe de uitgever, c.q. de redactie na aanlevering daar mee omgaat, hun boodschap op een andere wijze gepresenteerd willen hebben of naar meer communicatie op zoek zijn voor hun bijdrage kunnen het beste vrijblijvend contact op met onze communicatie-adviseur Edwin van de Ven, die u alles over de communicatiemogelijkheden van het platform en vakblad Riolering kan vertellen of kijken op de Mediakaart van het vakblad Riolering.

Aanleverformulier voor bijdragen platform en vakblad Riolering

Alleen met dit formulier zijn bijdragen aan te leveren voor het digitale platform en het schriftelijke vakblad Riolering, zodat deze efficiënt en snel gepubliceerd kunnen worden.

Bijdragen komen terecht in de redactionele databank. Na goedkeuring en eventueel bewerking worden de bijdragen opgenomen op de website waarvoor zij zijn aangeleverd.

"*" geeft vereiste velden aan

(Uw voorgestelde titel aan de redactie)
(Vermeld hier de url, waar de lezer Meer informatie kan vinden.)
(Plaats hier alleen de volledige en platte tekst van uw eigen bijdrage, eventueel met tussenkopjes. De redactie verwijdert alle vette, cursieve en afwijkende lettertypes, naast hyperlinks, opmaakcommando’s, verwijzingen naar websites, alsmede alle andere toevoegingen aan uw platte tekst.)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: jpg, png, webp, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 1.

    Uw gegevens