Privacyverklaring Vakblad Riolering

Dit is de privacyverklaring van HoLaPress Communicatie, BV, Kluizerdijk 1, 5554 XA te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17080567, hierna verder te noemen: HoLaPress Communicatie. Deze privacyverklaring geld ook voor de zusterbedrijven van HoLaPress Communicatie waaronder HoLaPress Congresbureau

Waarom deze privacyverklaring?
HoLaPress Communicatie organiseert evenementen waaronder de Vakbeurs facilitair & Gebouwbeheer, geeft bladen uit waaronder het Facilitair Journaal en het vakblad Riolering en communiceert onder ander met digitale nieuwsbrieven. Indien u een evenement van ons bezoekt, als exposant deelneemt aan een beurs, uit interesse een website bezoekt of reageert op social media uitingen dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Over de verwerking van uw persoonsgegevens willen wij transparant zijn. In deze privacyverklaring leggen wij daarom uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken, waarom wij dat doen en voor welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
Bezoekers evenementen/websitesIn ruil voor het delen van uw gegevens krijgt u toegang tot de door ons georganiseerde evenementen, waaronder de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, maar ook toegang tot kennis op onze websites. Eenmaal aanwezig op een van onze evenementen kunt u in contact komen met deelnemende exposanten en kunt u toegang krijgen tot waardevolle content. Uw gegevens deelt u middels een aanmeldformulier via:

 • De website van het betreffende evenement;
 • Registratie bij de entree van het evenement;
 • Een uitnodigings-URL van de exposant: bij het aanmelden via een uitnodiging van een exposant, deelt u uw gegevens met zowel deze exposant als met HOLAPRESS COMMUNICATIE;
 • Een formulier op de website om toegang te verkrijgen tot onderliggende informatie.Van bezoekers van een beurs en/of websites verwerken wij in ieder geval:
  • Naam;
  • Bedrijfsnaam/Organisatie;
  • Geslacht;
  • Adres;
  • Telefoonnummer (optioneel);
  • E-mailadres.

Daarnaast verwerken wij uw antwoorden op eventuele vragen over bijvoorbeeld bedrijfsgrootte, interessegebieden of opleidingsniveau om een evenement of website voor u relevant te maken. Tijdens onze evenementen heeft u veelal de mogelijkheid om lezingen bij te wonen. Om toegang tot de betreffende lezingen te krijgen kan uw toegangsbadge gescand worden.
Met het bezoeken van een evenement komt u in contact met standhouders (exposanten). Mogelijkerwijs zal een exposant vragen naar uw gegevens door bijvoorbeeld uw badge te scannen. Wanneer u dit toestaat deelt u genoemde gegevens met de desbetreffende exposant.

Exposanten, Sponsoren en overige deelnemers;
hierna verder te noemen “deelnemers”Van deelnemers op een evenement verwerken wij in ieder geval:

 • Bedrijfsnaam/Organisatie;
 • Naam contactpersoon;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Website;

Contact met HOLAPRESS COMMUNICATIE
Indien u contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd.

Gegevens van onze websitebezoekers.
HoLaPress Communicatie maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via een website van HoLaPress Communicatie op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als u onze websites gebruikt. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende soorten cookies die HoLaPress Communicatie plaatst.

Functionele cookies
HoLaPress Communicatie maakt gebruik van een aantal functionele cookies. Deze stellen ons in staat voor u gegevens te bewaren die uw ervaring op de websites verbeteren. De functionele cookies die wij plaatsen via onze verschillende websites bijvoorbeeld als doel uw voorkeuren te onthouden zoals eventueel de taal die u gekozen hebt.

Analytische cookies
Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van meet cookies, ook analytische cookies genoemd. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn etcetera. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die niet te herleiden zijn naar u als persoon.

Social media cookies
Social media cookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp (bijvoorbeeld tweets) te tonen. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst zijn 2/6bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, Google+ en Facebook.

Advertentie cookies
Advertentie cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om:

 • online advertenties/campagnes te optimaliseren om bijvoorbeeld te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt u na het bezoek aan onze website banners te tonen
 • bij te houden hoeveel bezoekers op advertenties klikken ten behoeve van de afrekening met de adverteerder
  websites die u bezoekt te registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses om u te kunnen voorzien van relevante inhoud en advertenties
  te weten of u op een advertentie heeft geklikt
 • informatie over uw surfgedrag door te geven aan andere websites
 • het mogelijk te maken dat er gebruik gemaakt wordt van diensten van andere partijen om advertenties aan u te kunnen tonen

Verwijderen en weigeren van cookies
Via uw browser instellingen kunt u de cookies op uw apparaat verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen.

Social media uitingen
De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media uitingen van een van onze beurzen worden door HoLaPress Communicatie verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals uw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Sollicitanten
Als u bij HoLaPress Communicatie solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van ons is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw CV.

Beeldopnamen
Op onze evenementen worden foto’s en video’s gemaakt ter verslaglegging en registratiedoeleinden van het betreffende evenement. Het kan dus zijn dat u op foto’s of video’s wordt vastgelegd die na afloop van de beurs door ons worden gebruikt.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Dienstverlening
HoLaPress Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Bijvoorbeeld voor de registratie voor de beurs waarvoor u zich heeft aangemeld of waaraan u deelnemende exposant bent, het verzenden van tickets, om u toegang te kunnen verlenen tot de beurs, het beantwoorden van vragen en klachten met betrekking tot de beurs en het opstellen, versturen en incasseren van facturen aan exposanten.

Informeren
Om per e-mail, per post of telefonisch met u te kunnen communiceren en u te informeren verwerkt HoLaPress Communicatie uw persoonsgegevens. U ontvangt (praktische) informatie over het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld of waaraan u deelneemt, zoals deelnemende exposanten, lezingen, aanvangs- en eindtijden, route en parkeergelegenheid.
Uw elektronische contactgegevens die wij hebben verkregen bij uw aanmelding of deelname gebruiken wij om u per e-mail te informeren over soortgelijke activiteiten van HoLaPress Communicatie, waaronder beurzen, congressen, vakbladen, workshops. Voor deze berichten kunt u zich te allen tijde afmelden via de afmeldinstructie in iedere e-mail. Daarnaast gebruiken wij uw adresgegevens nog om u per post te kunnen informeren over onze beurzen.
Wij verkopen overigens verkopen nooit persoonsgegevens van onze bezoekers en exposanten aan derden.

Profileren
Om uw bezoek aan een beurs zo relevant mogelijk voor u te maken, maken wij gebruik van profilering. Zo wordt u bijvoorbeeld op de hoogte gebracht over voor u interessante sprekers en exposanten op een beurs. U bent te allen tijde gerechtigd om bezwaar te maken tegen profilering voor direct marketingdoeleinden.

Analyse en (markt)onderzoek
Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van HoLaPress Communicatie te verbeteren. Ook kunnen we u na afloop van een evenement vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend marktonderzoek of een enquête om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Deelname aan de enquête is geheel vrijwillig.

Contact met HoLaPress Communicatie
Indien u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van HoLaPress Communicatie later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over onze dienstverlening, betalingen, klachten of indien u mee doet aan marktonderzoek.

Sollicitanten
Gegevens van sollicitanten verwerken we in het kader van een werving & selectie procedure met als doel om de juiste persoon te selecteren uit de binnengekomen kandidaten voor een bepaalde vacature en iedere sollicitant een terugkoppeling te geven.

Wettelijke verplichting
HoLaPress Communicatie kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Mogen wij uw gegevens verwerken?
Mogen wij uw gegevens verwerken?HoLaPress Communicatie verwerkt persoonsgegevens op grond van uw expliciete toestemming, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting dan wel een gerechtvaardigd belang van HoLaPress Communicatie om uw gegevens te verwerken voor direct marketingdoeleinden waarbij u altijd de mogelijkheid heeft om u af te melden.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?
HoLaPress Communicatie zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet voor alle medewerkers van HoLaPress Communicatie zijn in te zien. Ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een van onze beurzen heeft bezocht dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval tot afmelding dan wel gedurende 3 jaar na het laatste contact met u. Uw elektronische contactgegevens voor het verzenden van direct mailing bewaren wij totdat u zich afmeldt voor deze e-mails. De gegevens van sollicitanten worden door ons tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure gebruikt of zoveel langer als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Na afloop van een bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Maakt HoLaPress Communicatie bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?
HoLaPress Communicatie kan gebruik maken van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat de derde partij een zogenaamde verwerkersovereenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken zijn: bezoekregistratie, CRM-systeem, e-mailmarketing, online marketing en hosting.

Verstrekt HoLaPress Communicatie gegevens aan derden?
HoLaPress Communicatie verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. HoLaPress Communicatie kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Voldoet HoLaPress Communicatie aan de eisen van de wet?
HoLaPress Communicatie gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving na.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens?
Iedereen waarvan persoonsgegevens door ons worden verwerkt heeft de volgende rechten:

 • inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan;
 • correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
 • het laten wissen dan wel anonimiseren van gegevens omdat ze niet meer juist zijn of bijvoorbeeld omdat u uw toestemming heeft ingetrokken;
 • een beperking van de verwerking te verzoeken (tijdelijk slot op de persoonsgegevens) indien u daar een rechtsgrond voor heeft;
 • uw gegevens te laten overdragen;
 • en bezwaar te maken tegen bepaald gebruik.

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar privacy@HoLaPress Communicatie .nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zal HoLaPress Communicatie verifiëren of het om de juiste persoon gaat.

Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een reactie.

Wordt de privacy verklaring wel eens gewijzigd?
Hoewel de privacyverklaring niet veelvuldig zal worden gewijzigd, behoudt HoLaPress Communicatie zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Kijk op deze website voor de laatste versie.

(versie maart 2023)