Waarom de rubriek In woord en beeld?

De redactie van het vakblad Riolering krijgt met grote regelmaat interessant nieuws uit de sector aangeleverd. Te denken valt aan persberichten die gaan over een mooi project dat is gerealiseerd, een klus die met grote inzet tot stand is gekomen, een bijzonder project dat nadere toelichting verdient of een onderscheidende bedrijfsactiviteit die de moeite van aandacht waard is. Kortom, nieuws dat specifiek is toegespitst op opdrachtgever en uitvoerder en daardoor een te geringe sectorbrede invalshoek heeft.

Uit ervaring weet de redactie dat mede hierdoor, veel van dit nieuws niet eens de redactieburelen van het Vakblad Riolering bereikt, omdat veel bedrijven er al op voorhand van uitgaan, dat er niets mee wordt gedaan. En dat is een misvatting.

Daarom heeft de redactie van het Vakblad Riolering de rubriek In woord en beeld in het leven geroepen. Een nieuwe, redactionele rubriek, waarin aandacht is voor het werk waar u als professionele Rioleur trots op bent. Nieuws, dat vertelt mag worden en aandacht verdient. Hoe groot of klein ook.

Heeft u ook iets te melden?

Leven dan het nieuws aan via onderstaande link bij ons redactiesecretariaat. Onze ervaren journalist Henk Gerstebier stelt uit de aangeleverde nieuws- en persberichten vervolgens de rubriek samen. Let op: elke editie kent een onderwerpsgewijze benadering, zodat de nieuwswaarde nog stevig wordt verhoogd.

Het dient gezegd te worden dat voor deze rubriek uitsluitend gebruik wordt gemaakt van informatie en foto’s, die door de bedrijven zelf worden aangeleverd. Aan de hand van de aangeleverde informatie en foto’s wordt de rubriek samengesteld. Bovendien wordt de onderwerpsgewijs gedragen editie van de rubriek pas gerealiseerd als er voldoende geschikt materiaal is verzameld. Uw nieuws van projecten, klussen, realisaties of uitvoering zijn van harte welkom op het redactiesecretariaat: joy.stokmans@vakbladriolering.nl.

* Voorwaarde: deelname aan een van de productwijzers

Aan opname in deze rubriek is één voorwaarde verbonden. Alleen bedrijven die tenminste één productwijzer (schriftelijk en digitaal) van het Vakblad Riolering invullen, komen in aanmerking voor opname. Deelname aan de productwijzer is kosteloos maar niet vrijblijvend. De hoofdredactie van het vakblad Riolering getroost zich veel moeite om de productwijzers op een professionele wijze samen te stellen. Om zo de meerwaarde van de overzichten richting de lezers van het Vakblad Riolering te garanderen. Wij rekenen er op dat ook u uw kennis graag met uw en onze doelgroep wilt delen.

Gerrit de Leeuw,
Hoofdredacteur vakblad Riolering