Adverteren

Riolering verschijnt tien keer per jaar. Per nummer is een thema vastgesteld zoals meet- en regeltechniek en buizen. Uw boodschap mee laten nemen in Riolering? Dat kan door het plaatsen van een advertentie of het laten bijsluiten van een folder.

Doelgroep
Riolering Nederland is hét vakblad voor:
    - wethouders en gemeenteraadsleden
    - gewestelijke besturen
    - leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
    - Tweede Kamerleden
    - Ambtenaren milieubeheer en openbare werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal niveau
    - hoofden van technische diensten en besturen van zuiveringschappen
    - leden van overlegorganen rioolbeheer
    - aannemers rioleringswerken
    - leveranciers van rioleringsproducten
    - bezoekers van bibliotheken
    - medewerkers van wetenschappelijke instellingen
    - mediavertegenwoordigers

Meer informatie?
Wilt u de tarievenkaart van 2017 bekijken of heeft u interesse in het plaatsen van een advertentie of een bijsluiter? Neem dan contact op met Advertentieservice op tel. + 31 (0)40 - 208 60 23 of stuur een e-mail.