0

Corona houdt ook rioleringssector in zijn greep

Corona houdt ook rioleringssector in zijn greep


4

Mogelijk schadevergoeding bewoners voor wortelopdruk bomen

Inwoners in de gemeente Gilze en Rijen die schade in hun tuin of aan hun woning hebben door wortelopdruk van gemeentelijke bomen krijgen mogelijk een vergoeding.


5

‘Groen boekje‘ voor meer bomen en planten in binnenstad

Met het uitbrengen van een ‘groen boekje’ hoopt de gemeente Eindhoven bedrijven te kunnen helpen met het creëren van meer groen in de binnenstad. En dan gaat het niet om een paar hanggeraniums in lantaarnpaalbakken.


6

Schade door grondwater in kelder niet gedekt

Duizenden euro’s aan waterschade door een verkeerd aangelegd gescheiden systeem. Een verzekerde bij Nationale Nederlanden ging er vanuit dat deze schade wel vergoed zou worden, nadat in 2017 zijn kelder onder water liep bij een flinke hoosbui. Helaas kan de man fluiten naar zijn centen want het zou volgens de verzekeringsmaatschappij komen door het hoge grondwater, de claim werd dus afgewezen. De man liet het er niet bij zitten maar de geschillencommissie Kifid stelt hem nu in het ongelijk.


7

Menselijk resten in rioleringsput aangetroffen in Amsterdam

Op dinsdagmiddag 14 april werden in een rioleringsput menselijke resten in de Staatsliedenbuurt aan de Zeebergweg in Amsterdam aangetroffen. Deze werden tijdens werkzaamheden aan de put en het riool gevonden.


8

Waterschap De Dommel subsidieert klimaatbuffers

Waterschap De Dommel gaat met een subsidieregeling de aanleg van klimaatbuffers stimuleren. Hiervoor trekt het waterschap zowel dit als volgend jaar een miljoen euro uit. De nieuwe regeling is bedoeld voor klimaatbuffers van enige omvang.


9

Corona houdt ook rioleringssector in zijn greep

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. Onze vertrouwde samenleving is volledig anders en dat heeft gevolgen voor de zorg, het onderwijs, ons werk en ons sociale leven. Ook de rioleringssector houdt zich bezig met het virus. Zo duikt corona ook op in het rioolstelsel en worden werkzaamheden uitgesteld. Maar wat gebeurt er nu precies in de rioleringssector met betrekking tot het coronavirus? En hoe is het gesteld met ons drinkwater?


12

Regenwaterbuffer Het Gewilde Westen Schiedam

In de dicht bebouwde wijk Het gewilde Westen in Schiedam West zijn 3 nieuwe woningblokken gebouwd. In de openbare ruimte die daar tussen ontstaan is, is ondergronds een regenwaterbuffer aangebracht. Deze regenwaterbuffer is gebouwd om het water dat van de daken van de woningen, de daken van de schuurtjes en het water dat op de verharde oppervlakken valt, op te vangen. Tevens is het een buffer om het toekomstige regenwaterriool te ontlasten als dat bij heftige buien een tekort heeft aan capaciteit.


13

Combinatie rioolvervanging met warmtenet in dorp met energiecollectief

In het Brabantse dorp Terheijden gebeurt iets bijzonders. Er wordt een warmtenet aangelegd in combinatie met rioleringswerkzaamheden. Een belangrijke rol speelt een energiecollectief van bewoners. Gaat dat goed?


14

Eerste koloniewoning zonder aansluiting op riolering bijna gereed

In het Drentse dorp Frederiksoord aan de Hooiweg, wordt op dit moment een zogenoemde off grid ready koloniewoning gebouwd. De oplevering vindt naar verwachting eind mei plaats. Dat betekent dat dit woonhuis niet aangesloten gaat worden op gas, water en riolering. Het toekomstige woonhuis van Hans Cevat en zijn partner Wanda Torrenga krijgt wel een aansluiting op het elektriciteitsnet, omdat op dit moment de techniek nog niet zover is dat zij ook zonder deze nutsvoorziening kunnen.


16

Gemeenten met kunstgrasvelden nemen maatregelen tegen verspreiding rubberkorrels

Steeds meer gemeenten en andere beheerders van kunstgrasvelden in Nederland nemen maatregelen tegen het verspreiden van rubberkorrels van de velden in de omgeving, onder andere door het riool. Daarmee hopen ze een boete te voorkomen. De rechter legde vorig jaar december het gemeentelijk sportbedrijf Sportaal in Enschede een boete van 10.000 euro op (waarvan €5000 voorwaardelijk) wegens milieuvervuiling.


18

Faalmechanismen van hemelwatersystemen

In haar afstudeerproject aan de TU Delft heeft Vita Vollaers onderzoek gedaan naar de faalmechanismen van nieuwe typen hemelwatersystemen, met als uiteindelijk doel om het functioneren ervan te verbeteren.


20

Productwijzer Hemelwatersystemen

In deze jaarlijkse productwijzer over hemelwatersystemen voor rioleurs van het vakblad Riolering (april 2020) zijn de aanpassingen van het afgelopen jaar verwerkt, zodat dit de meest actuele versie is.


22

Wat betekent de vergrijzing voor het riool?

Het is al jaren een trend en deze zal zich de komende jaren nóg verder doorzetten: de mens gaat een steeds hogere leeftijd bereiken. Een gezondere levensstijl draagt daar zeker aan bij, maar ook de betere geneesmiddelen spelen hierin een rol. Natuurlijk is het prettig om nog lang van het leven te kunnen genieten, maar voor de riolering heeft het wel de nodige gevolgen. En die zijn niet zo positief.


24

Hemels Water

Column Rob van der Velde


25

Energietransitie: kans voor riolering?

De energietransitie biedt kansen voor riolering en omgekeerd. Denk aan het ‘meeliften’ van de riolering bij de aanleg van een warmtenet of de bijdrage van riothermie. Rotterdam gaat aan de slag met aardgasvrij maken van de stad. Wordt hier en elders al nagedacht over de relatie energietransitie-riolering?


26

Fosfaat uit onze riolering als sluitstuk op de circulaire landbouw?

Bijna al het fosfaat dat via ons voedsel wordt opgenomen door het menselijk lichaam, eindigt in het riool. En daar wordt er eigenlijk weinig mee gedaan. Zonde volgens Wim van Dijk, onderzoeker circulaire landbouw bij Wageningen University


28

Tilburg wil aandacht voor asbest in ‘moffenkit’

Landelijk probeert de gemeente Tilburg meer aandacht te krijgen voor de aanwezigheid van asbest in lijm die tientallen jaren geleden is gebruikt bij de aanleg van riolering. Voorlopig kost het de gemeente een aardige duit. Bij werkzaamheden moet met beschermende maatregelen van de hoogste risicoklasse worden gewerkt. Meerdere projecten duren daardoor flink langer.


30

Gemeente Nijkerk neemt nieuwe eigen veegmachine in gebruik

De gemeente Nijkerk nam september vorig jaar een nieuwe veegmachine in gebruik. Hoewel veel Nederlandse gemeenten het periodiek vegen van straten uitbesteedt, gaan ze bij de gemeente Nijkerk door de aanschaf van een nieuwe veegmachine op een andere manier te werk. Van waar deze keuze?


31

Strijd tegen ontharding in Gent verhardt

Honderden mogelijkheden zijn er op slechts een vierkante kilometer mogelijk om te ontharden. Een heuse ‘onthardingsaannemer’ die verstening aanpakt. Het zijn twee recente opvallende initiatieven in Gent om de stad beter bestand te maken tegen droogte, wateroverlast en hittestress.


34

De onderschatte rol van vijvers en stadswater

Een waterpartij omringt door prachtige waterplanten en bloemen, zwemmende eendjes en rondspringende kikkers. Het is een idyllisch plaatje waar we tegenwoordig steeds meer de meerwaarde van zien. Dat vijvers en andere stadswateren waardevol zijn voor zowel de natuurbeleving als het ecosysteem, daar zijn we ons inmiddels wel van bewust. Maar de waterkwaliteit, die laat vaak te wensen over. En dat is grotendeels onze eigen schuld.


36

Oosterwold switcht naar collectievere oplossingen

Voor de verdere ontwikkeling van experimenteel woongebied Oosterwold in Flevoland wordt bekeken hoe afvalwater anders kan worden geregeld dan tot nu toe. De zelfvoorzienende wijk kent veel zogeheten IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater systemen, red.) per woning of groepen van woningen. Maar de vraag is of dat handig is.