Vacature: Adviseur Riolering- en Watertaken
Vacature: Adviseur Riolering- en Watertaken

‘Samen werken’ aan een levendige gemeente?   Dan ben jij de kandidaat die wij zoeken! Gemeente Bergeij


Sewer Sight seeing
Sewer Sight seeing

Vergeet de Crown Juwels en de Mona Lisa. Laat ook Piccadilly Circus en de Arc de Triomph gewoon links liggen. Gooi het tijdens een stedentrip juist eens over een andere boeg en zoek het ondergronds.


Groene schoolpleinen met een hoger doel
Groene schoolpleinen met een hoger doel

Diverse provincies en gemeenten stimuleren actief de realisatie van groene schoolpleinen. Ze willen kinderen zo (opnieuw) in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren.


Alleen nog hemelwater voor het Kasteel
Alleen nog hemelwater voor het Kasteel

De Rotterdamse wijk Spangen krijgt steeds vaker te maken met wateroverlast door hevige regenbuien en watertekorten door langere periode van droogte. Bij het Spartaplein aan de Borgerstraat wordt het regenwater straks opgevangen en diep in de ondergrond gepompt.


BlueLabel,  at your service
BlueLabel, at your service

Het klimaat verandert waardoor er meer schade en overlast kan ontstaan. Hiermee verslechtert de kwaliteit van onze leefomgeving. Om dat te voorkomen en de kwaliteit van de leefomgeving juist te verbeteren is het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gestart.


De juiste dingen goed doen
De juiste dingen goed doen

In 2014 heeft de gemeente Apeldoorn een asset management pilotproject uitgevoerd, om een stap te zetten in een verdere professionalisering van het water- en rioleringsbeheer.


GRP nieuwe stijl voor brede doelgroep
GRP nieuwe stijl voor brede doelgroep

Zowel in Ommen als in Hardenberg is een nieuw Gemeentelijke Rioleringsplan vastgesteld (GRP 2018-2022). De twee gemeenten presenteren hun visie op riolering en water in een eigentijdse vorm: het beeldend plan.


Waterschap draagt rioolgemalen over aan gemeente Terneuzen
Waterschap draagt rioolgemalen over aan gemeente Terneuzen

Waterschap Scheldestromen draagt twee rioolgemalen over aan de gemeente Terneuzen. Het gaat om rioolgemalen in Spui en Schapenbout. Dit zijn inzamelgemalen waar rioolwater verzameld wordt van aangesloten woningen in de buurt.


Burgerparticipatie kan schade door grondwater voorkomen
Burgerparticipatie kan schade door grondwater voorkomen

Bij een te hoge grondwaterstand kan in en rond woningen/gebouwen vocht- of wateroverlast ontstaan. Een te lage grondwaterstand kan leiden tot funderingsproblemen.


Wat ruist daar door… het riool?
Wat ruist daar door… het riool?

Rioleringsmedewerkers komen veel - en soms verrassende diersoorten tegen tijdens hun werkzaamheden onder de grond. De bruine rat is vanwege zijn voortplantingssnelheid en aanpassingsvermogen de meest succesvolle van allemaal.


Lelystad, gemaal van de Toekomst
Lelystad, gemaal van de Toekomst

Energiebesparing, kostenreductie, risicominimalisering en duurzaamheid: maatschappelijke thema’s die gemeente Lelystad grondig aanpakt met Gemaal van de Toekomst.


Groendaken geven het riool wat lucht
Groendaken geven het riool wat lucht

Overtollig hemelwater is een toenemend probleem in de stad. Zeker als het juist is dat er in de toekomst steeds heviger regenbuien gaan vallen. Grote hoeveelheden water stromen snel af en zorgen voor afvoerproblemen.


Wake up call voor gemeenten
Wake up call voor gemeenten

De eerste versie van de gestandaardiseerde klimaatstresstest voor gemeenten is een feit. Hiermee kan worden getest of een gemeente voldoende klimaatbestendig is.


Riothermie geslaagd voor praktijkexamen
Riothermie geslaagd voor praktijkexamen

Het winterse weer van de afgelopen weken betekende een mooi praktijkexamen voor de proefinstallatie met winning van thermische energie uit rioolwater (riothermie) en de koppeling aan de asfalt-warmtecollector.


Waargebeurd, net als in de film
Waargebeurd, net als in de film

In de gelauwerde filmklassieker The Shawshank Redemption weet hoofdpersoon Andy Dufresne, na 20 jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten, via een rioolbuis te ontsnappen.


Steeds meer ziekenhuizen plaatsen installatie voor zuivering afvalwater
Steeds meer ziekenhuizen plaatsen installatie voor zuivering afvalwater

In 2012 nam Prins Willem-Alexander het eerste Pharmafilter-systeem officieel in gebruik bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Het was de uitkomst van een onderzoek dat in 2006 startte.


In 5 stappen naar risicobewust inspecteren en reinigen
In 5 stappen naar risicobewust inspecteren en reinigen

De gemeente Alphen aan den Rijn is bewust bezig met het professionaliseren van haar rioleringsbeheer. Eén van de eerste concrete resultaten hierin is een risicobewust inspectie- en reinigingsplan voor vrijvervalriolen.


Effect van straatkolken op berekende wateroverlast
Effect van straatkolken op berekende wateroverlast

De verwachte toename van hevige neerslag en de verplichte stresstest vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA) vormen voor gemeenten aanleiding om gedetailleerde wateroverlastberekeningen te maken.


‘Monster fatberg’ Londen eindelijk verslagen
‘Monster fatberg’ Londen eindelijk verslagen

‘We hebben het gevecht met het monster van Whitechapel gewonnen.’ Met die woorden kondigde waterbedrijf Thames Water de overwinning aan op de 250 meter lange ‘vetberg’ die vastzat in het rioleringsnetwerk van Londen.


Allesomvattend beheerplan waterlichamen
Allesomvattend beheerplan waterlichamen

Droge perioden wisselen zich af met hevige neerslag. Klimaatverandering, u kent dat ondertussen wel. Ieder jaar is er een regio in Nederland de klos. In het stedelijk gebied lijkt de nood dan het hoogst.